Teklif Hizmet Başlığı

Lütfen Teklif Almak İstediğiniz Hizmet Başlığını Seçiniz.

teklis iste ok
ÖZEL WEB YAZILIMLARIÖZEL WEB YAZILIMLARI İhtiyaçlarınıza yönelik özel yazılımlar üretiyoruz
WEB TASARIMWEB TASARIM İnternet standartlarına uyumlu, kullanıcı dostu tasarımlar
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARISOSYAL MEDYA UYGULAMALARI Hayalinizi Facebook ve Twitter uygulamasına dönüştürün.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRMEMOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Size özel Android ve IOS uygulamaları geliştiriyoruz.
ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONUARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU Siteniz Google, Yandex, Bing arama motorlarında üst sıralarda yer alsın.
İNTERNET REKLAMCILIĞIİNTERNET REKLAMCILIĞI Google Adwords, Facebook Ads, Yandex Direct reklam ağlarında yerinizi alın
KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARIKURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI Bizimle markanızı ön planda tutun.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

 

Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. ADUM Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“VAIROSOFT” ya da “Şirket”) olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem veriyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca toplanması ve işlenmesi ile bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede toplanacak, işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

VAIROSOFT olarak veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel verileriniz, yapmış olduğunuz sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel verileriniz işlenirken müteakiben belirtilen temel ilkeler VAIROSOFT tarafından esas alınmaktadır;

Verdiğiniz kişisel veriler; VAIROSOFT faaliyetleri kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirket faaliyetleri ile ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Saklaması ve Güvenliği

Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, yetkisiz kişilerce değiştirilmemesi, çalınmaması, yanlış ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri VAIROSOFT bünyesinde ISO 27001:2013 Standardına uygun olarak işletilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında alınmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal ve fiili zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacak ve aktarılmayacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda; VAIROSOFT Veri Sorumlularına başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,

Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,

Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,

Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,

Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

5. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişikliklerin Beyanı ve Başvuru Taleplerinin İletilmesi

Şirketimiz tarafından internet sitemizde (www.vairosoft.com) yayımladığımız işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 30.10.2019 tarihlidir. Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Beyan’ın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Beyan’ın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir.

KVKK gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi iletisim@vairosoft.com adresine iletebilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda size göndereceğimiz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi No:51/15 Çankaya/Ankara adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu iletisim@vairosoft.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.